Arkæologi

UDGRAVNINGEN I ARNBJERG

Forud for byggemodning i den nye bydel Arnbjerg foretager Viborg Museum udgravninger henover sommeren. Følg med i de spændende fund her på siden.

STATUS PÅ SONDERENDE PRØVEGRAVNINGER

Viborg Museum har i løbet af september foretaget sonderende prøvegravninger på Stænderpladsen og på Margretheplænen i hjertet af Viborg.

AKTUEL UDGRAVNING PÅ HALD

Som et led i projektet De Fem Halder er arkæologerne fra Viborg Museum nået til ruinen af Hald Slot. Den er også kendt som Jørgen Friis´ Hald eller Bispens Hald.

DETEKTORBRUG OG DANEFÆ

Genstande fra oldtid, middelalder og nyere tid har en kulturhistorisk værdi. Derfor bør du kontakte dit lokale museum, hvis du mener at have fundet en genstand, der har en historie at fortælle. På museet bliver genstanden vurderet, bestemt og registreret.

MÅNEDENS DETEKTORFUND

Her kan du få et kronologisk overblik over månedens detektorfund fra 2017, 2018 og 2019 på Viborg Museum.

ARKÆOLOGI OG LOVEN

Ved byggemodning, vejanlæg, kloaknedlægning, råstofindvinding, anlæggelse af søer m.v. går museet ind i hvert enkelt tilfælde og vurderer, om der er behov for en arkæologisk forundersøgelse

KULTURHISTORISKE RAPPORTER

Efter afslutningen af en arkæologisk undersøgelse udarbejdes altid egentlig udgravningsrapport (den faglige dokumentation) samt en kulturhistorisk rapport til bygherren. Den kulturhistoriske rapport giver en oversigt over undersøgelsens forløb og resultater, sam...