Brand i pauserummet på Farvervej 23 i Viborg!


Torsdag morgen blev brandvæsnet tilkaldt til Farvervej 23 i Viborg, hvor Viborg Museums biludstilling holder til. Det viste sig, at der var opstået brand i forbindelse med et el-skab, der står i pauserummet bag indgangsreceptionen. Branden blev hurtigt slukket af brandvæsnet.Torsdag den 29. november 2018

Branden er gået ud over et køleskab og et el-skab. Brandvæsnet måtte knuse en rude for at komme ind i pauserummet. Derudover er der sodskader på vægge, lofter og døre i pauserummet.

INGEN SKADER I UDSTILLINGEN

Det skal understreges, at der intet er sket med selve udstillingslokalerne eller bilerne derinde. Branddørene og de generelle brandforebyggende installationer har virket efter hensigten. Branddørene af metal har ifølge indsatsleder Anders Dahl Jensen fra Midtjysk Brand og Redning lukket af sig selv, som de skulle, og det har bevirket, at ilden blev kvalt af sig selv.

- Der er metaldøre, som i tilfælde af brand smækker i. Det gjorde de, og det kvalte ilden, så den gik ud. Da vi kom hertil, kunne vi af samme årsag ikke komme ind, så vi var nødt til at knuse en rude. Det gav ilt til ilden, som så blussede lidt op igen, men det fik vi hurtigt slukket (citat: indsatsleder Anders Dahl Jensen fra Midtjysk Brand og Redning til Viborg Stifts Folkeblad i morges).

Både pauserum og udstillingslokaler er blevet besigtiget af skadesservice. De vurderer, at vi skal lufte kraftigt ud i et par dage i det ene udstillingsrum, hvor receptionen står. Det bagerste udstillingslokale er fuldstændig upåvirket af hændelsen, idet branddørene lukkede af sig selv. Pauserummet skal renses ned og el-systemet genetableres derinde.

Det er selvfølgelig pokkers ærgerligt, når sådan noget sker. Vi er taknemmelige for, at de sikkerhedsforanstaltninger, vi har etableret i udstillingen, har virket efter hensigten, så brandskaden – når uheldet nu var ude – har været minimal.

UDSTILLINGSLUKKET I DAG OG FREDAG

Vi er desværre nødt til at holde udstillingen lukket i dag torsdag og igen i morgen fredag. Men vi glæder os rigtig meget til at åbne dørene for jer alle igen i weekenden.