Ekstra kræfter til skimmelbekæmpelse - Viborg Museum
Bekæmpelse af skimmel forår og sommer 2020

Rengøring, emballering og flytning af oldtidssager

En af opgaverne i forbindelse ned museums-flytningen er at få tømt kældermagasinerne under museets bygning på Hjultorvet. Tredje etape med at tømme, rengøre og flytte magasinerne starter i foråret 2020. Til projektet er ansat to arkæologer, Jeppe Skovgaard og Pia Udengaard Christensen, der begge tidligere har arbejdet med samlinger på forskellig vis. Det er nemlig ikke kun en flytteopgave, der venter forude.

Som mange måske husker, er museets kældermagasin ramt af skimmel, og derfor skal alle genstande rengøres, inden de kan flyttes. Samtidig foretages der en tiltrængt magasingennemgang, der sikrer, at alle genstande er kvalificeret registreret med tilstrækkelige oplysninger og genstande, som mangler oplysninger, udskilles fra museets samling. Derfor støttes projektet også af Slots- og Kulturstyrelsens pulje til samlingsvaretagelse. Projektet skal løbe fra maj til og med september.

At samlingen er ramt af skimmel (eller mug som nogen vil kalde det) kan måske undre. Men det var faktisk med en vis stolthed, at man i 1980 flyttet til velindrettede magasiner i kælderen på Hjultorvet. Gennem årene har det dog vist sig, at det ikke er så ideelt at have museumsmagasiner i en kælder. Gentagne vandskader og tekniske uheld med klimaanlæg, kombineret med en til tider temmelig uhensigtsmæssig emballering, har betydet, at samlingen er blevet skimmelangrebet. Det kunne ingen have forudset i 1980.

Siden 2016 har museet derfor været i gang med at rense og flytte samlingen. Ved første etape handlede det især om den ældste del af samlingen med store velbevarede urner og lerkar, der stod uemballeret på hylderne og var dækket af skimmelvækst. I anden etape var det især store skårsamlinger og flint fra bopladsudgravninger, der var sat på magasinet i åbne kasser.

Nu er turen kommet til de sidste 30-40 års udgravningsfund, der generelt er magasineret og pakket fornuftigt, men hvor der alligevel er skimmel på hovedparten af fundkasserne og også i en del tilfælde på fund i kasserne.

Da skimmel kan være særdeles allergifremkaldende og giftig, kræver arbejdet en omhyggelig beskyttelse, så medarbejderne skal have overtræksdragter, handsker og masker på, og arbejdet skal foregå udendørs, så skimmelpartiklerne ikke spredes rundt i resten af huset. Til gengæld er selve arbejdet relativt enkelt. Potteskår og flint skal vasket med rent vand og tørres grundigt. Hvis genstandene ikke kan tåle vand, f.eks. træ-, ben-, læder- og tekstilgenstande, behandles de med 70% sprit.

Alt bliver pakket i nye kasser. Til de store lerkar findes der ikke standardkasser, nogle nogle af museets praktikanter og frivillige har fremstillet specialkasser tilpasset hver enkelt genstand.

Når museumsgenstandene er renset og pakket, flyttes de til museets nye magasin på Tagtækkervej. Her er der installeret affugtningsanlæg og fugtighedsalarmer. På den måde regner vi med, at vi kan undgå, historien gentager sig!

 

Fotos fra forrige etape af bekæmpelsen af skimmel på Viborg Museum: