GYMusSKO samarbejde

Formidlingsprojekt "Danmarks første industrialisering"

Den 22. januar havde vi på Viborg Museum besøg af 1Q fra Viborg Gymnasium & HF og 7a fra Løgstrup Skole.

Her stod dagen i industrialiseringens tegn. Gymnasieeleverne fik først et kort oplæg om museumsarbejde og museumsgenstande. Efter oplægget begyndte de at forberede oplæg om samme emne, som de skulle præsentere for eleverne fra 7a.

Det var en udfordrende dag for både gymnasieelever og folkeskoleelever. Hos de to grupper var der enighed om, at udbyttet efter gruppearbejdet på museet var stort.

Gymnasieelevernes opgave med at formidle historien videre til de yngre skoleelever har eksempelvis klædt gymnasieeleverne på til deres egen historieopgave om industrialiseringen, som de skal aflevere inden skoleårets udløb.