Viborg Lokalhistorisk Arkiv

Lokalhistorisk arkiv lukker midlertidigt

Sommerens øgede luftfugtighed har resulteret i skimmelsvamp på arkivmaterialet i kælderlokalerne. Arkivets brugere kan af sundhedsmæssige hensyn ikke låne materialet, før det har været igennem en grundig afrensning.

Besøg og kontakt arkivet

Klik her for mere info og adresse

Viborg Leksikon

Viborg Leksikon giver dig mulighed for at søge informationer frem om Viborgs historie.

Samlinger

Hvad finder du på Lokalhistorisk Arkiv?

Formidling af lokalhistorie

Foredrag, guidede ture, udstillinger m.m.

Tidslinie

Få et overblik over Viborgs tusindårige historie.

  •  

Lokalhistorisk arkiv lukker midlertidigt

 

Lokalhistorisk Arkiv i Viborg er beklageligvis lukket midlertidigt. Den usædvanligt varme sommer har betydet øget luftfugtighed og kondensvand i arkivets kælder.

 

Den øgede luftfugtighed har resulteret i fremkomst af skimmelsvamp på det materiale, arkivet har opmagasineret i kælderlokalerne.

Midlertidigt ingen udlån
Arkivets brugere kan af sundhedsmæssige hensyn derfor ikke låne materialet, før det har været igennem en grundig afrensning.

Arkivalierne er ikke blevet beskadiget, men opbevaringskasserne er ramt af skimmelsvamp og skal derfor renses.  

Flyttes til nyt magasin
Når materialet er renset, skal det ikke tilbage i kælderen igen. Det er af praktiske hensyn besluttet, at Lokalhistorisk Arkiv fremskynder den allerede planlagte flytning af arkivmaterialet i efteråret. Det flyttes til museets nyrenoverede magasin, så snart det er muligt.

Vi arbejder på at finde en løsning. Vi beklager de gener, omstændighederne påfører vores brugere. Mere information følger snarest muligt, så snart opgavens omfang er afdækket.