Nyt Viborg Museum er din Viborghistorie - Viborg Museum

Din Viborghistorie

I et nyt læringscenter vil vi skabe adgang til Viborg Museums samlinger og viden samt museets registrerings- og bevaringsarbejde. Derved vil vi dels øge kendskabet til museets ellers skjulte samlingsarbejde, dels gennem nyudviklede undervisningsforløb lade børn og unge selv arbejde med registrering og bevaring af kulturarven, dels på formidlingsskærme skabe adgang til mikrohistorien i Viborg.


Museet udfører et stort arbejde med indsamling, registrering og bevaring af både museumsgenstande, arkivalier og fotos. Disse værdifulde ressourcer og al museets praktiske arbejde er oftest skjult for offentligheden. Museumssamlingerne er svært tilgængelige på internettet, og kun ca. 3% af dem er udstillet i det gamle Viborg Museum.


Vi ønsker at ændre på dette forhold ved at åbne alle museets døre. Vi vil tilgængeliggøre museets samlinger til målgrupper som skoleelever, studerende, borgere og turister. Og hvor den fysiske adgang og praktikaliteter sætter begrænsninger, tager teknologien og internettet over. Ved at sammentænke museets skoletjeneste med museets og lokalhistorisk arkivs samlingsarbejde i en ny åbenhedsstrategi giver vi således nem adgang til kulturarven. Vi vil åbne alle museets døre og invitere børn og voksne med helt ind i museets maskinrum, og vi vil formidle Viborgs mikrohistorie ud fra borgerens egne interesser.