Nyt Viborg Museum er mere museum for flere - Viborg Museum

Ny strategi – museum for flere

I 2015 lancerede Viborg Museum en ny strategiplan under titlen ”Mere museum for flere”. Strategien har til formål at danne grundlag for en vigtig forandringsproces på museets vej fra det gamle Viborg Museum på Hjultorvet til et nyt Viborg Museum i landsretsbygningen i Domkirkekvarteret. En forandring, som skal åbne Viborg Museum mere og nå ud til en langt bredere kreds af borgere end hidtil.


Med den nye strategi som baggrund skal Viborg Museum også udfordre og udvikle sin rolle i samfundet. Det nye bymuseum skal formidle det helt særegne ved Viborg. Byens DNA er dybt præget af dels de danmarkshistoriske begivenheder, byen har lagt bygninger og brosten til, dels de helt centrale institutioner, der har præget Viborg og Danmark gennem 1.000 år. Derfor får det nye Viborg Museum en dobbelt relevans ift. det lokale og det nationale. Viborgs historie er relevant for den lokale borger, men byens historie er så vigtig, at den også har relevans for alle danskere.