Viborg Museum er bymuseum og byrumsformidling - Viborg Museum

Bymuseum – også i byrummet

Viborg Museum i landsretsbygningen skal være et bymuseum. Et bymuseum, som fortæller historien om de dramatiske danmarkshistoriske begivenheder, der udspandt sig i Viborg. Viborg var ”Jyllands hovedstad” i hundreder af år, og denne titel gør Viborg til noget helt specielt. Bymuseet kommer til at tage sin begyndelse i 1018, året hvor en bydannelse tog fart ved Søndersø. I museets udstillinger vil man derfra blive hvirvlet ind i byens 1.000-årige spændende og vigtige historie.


Museet skal ikke være et nyt nationalmuseum, men ved at tage udgangspunkt i det lokalt særegne vil vi formidle den nære historie i det store perspektiv. Således skabes der en direkte forbindelse mellem den lokale historie og den nationale, og således bliver museet relevant for danskere fra både nær og fjern. Kongemagt, kirkemagt, retsvæsen og demokrati er et anliggende for os alle, og den historie vi alle er rundet af.


Når gæsten forlader Viborg Museum i landsretsbygningen og bevæger sig ud på byens historiske pladser, gader og gårde, er oplevelsen imidlertid ikke slut. Museet vil være gået i forvejen og har også fortalt historien der, hvor den rent faktisk fandt sted. Vi ønsker at udnytte den enorme styrke, den stedbundne historie har. Derfor kan man i byens rum opleve kongehyldninger, kirkelige processioner, nedrivningen af kirkerne efter reformationen, mestermanden på arbejde og meget andet og virkelig lade sig bevæge af historiens stærke vingesus gennem gaderne og over pladserne.