Året der gik på Viborg Museum - Viborg Museum

Året der gik på Viborg Museum

På Viborg Museum har vi en lang liste over alle igangværende små og store projekter. Nye projekter kommer til lige så hurtigt, som gamle afsluttes, og listen vidner om et meget aktivt museum og et begivenhedsrigt år. Læs med her, hvis du er nysgerrig efter at høre mere om, hvad der har fyldt mest for os i 2023.

 

Vi bygger og bygger

Det var ellers en skøn sommerdag, indtil lynet slog ned i Hvolris Jernalderlandsby i 2019. Et af de fine jernalderhuse brændte ned, men heldigvis uden at nogen kom noget til. I sommer stod et helt nyt hus så klar til indvielse. Medarbejderne på Hvolris har knoklet for at få genrejst huset, og det kommer nu mange skolebørn til glæde. Indvielsen fandt sted i samme periode, som Hvolris afventede sin skæbne, idet landsbyen var røget i kommunens sparekatalog. Heldigvis endte det godt, og Hvolris kan også i fremtiden berige børn og voksne med oplevelser i en anden tid og et andet tempo. Men det var en turbulent sommer med glæde over det nye hus iblandet en frygt for Hvolris’ fremtid.

 

Vi bygger også på Tagtækkervej, hvor museets magasin og værksteder er placeret. Da vi fraflyttede Hjultorvet i 2022, mistede vi vores værksteder til arkæologisk fundbehandling og konservering. Dem har vi nu fået etableret i forbindelse med vores magasin i en ny tilbygning. Den kunne vi bl.a. realisere takket være en generøs bevilling fra Augustinusfonden. Det er skønt, at vi nu har lagt de nedslidte og forældede værksteder på Hjultorvet bag os til fordel for mere moderne forhold.

 

Og så blev 2023 året, hvor Viborg Kommune gik i gang med at renovere den tidligere Vestre Landsret. Det glæder vi os også over, og her på museet arbejder vi intenst på at producere udstillingerne til det nye museum. Det gør vi sammen med en lang række leverandører. Det er efterhånden en ret kompleks produktion, men det skrider godt fremad, og vi samarbejder med mange dygtige folk fra både ind- og udland.

 

Et sidste byggeri findes endnu kun på papiret, men det realiseres efter nytår. En bevilling fra Nordea-fonden til Viborg Kommunes hærvejsprojekt indeholder midler til at etablere en formidlings-pavillon ved E’ Bindstouw. Efter planen skal den stå færdig til sommer, og det bliver rigtig godt at få også den del af Viborg Museum givet et løft.

 

Udover byggeprojekterne fylder meget andet også i museets virksomhed. Museets nye skoletjeneste er godt i gang med at blive bygget op og har allerede i år offentliggjort nye og spændende forløb til grundskolen på De fem Halder. Arkæologerne har lavet en lang række mindre undersøgelser rundt om i Viborg Kommune i år, og måske var udgravningen ved Øster Kølsen årets mest interessante. Her blev der, i kraft af støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen, udgravet en befæstet bebyggelse fra jernalderen lige ud mod Skals Ådal. Og mens nogle graver, sidder andre på museet med forskningsprojekter, registreringsarbejde, kommunikation, praktiske opgaver, administration og meget andet.

 

Mange gæster igen i år

Vi har endnu ikke opgjort det endelige besøgstal for 2023, men et smugkig i statistikken viser, at året ser meget fornuftigt ud – sagt på jysk. Vores satsning på udendørs formidling de seneste år har virkelig manifesteret sig i vores statistik. Byvandringer med særlige temaer er populære, og vores tre forskellige gådejagter for familier og voksne har stadig stor søgning. Vores første hele år med formidling på De fem Halder har desuden vist os, at mange grupper gerne vil have del i de gode historier der også.

 

Tak for i år til alle jer, der følger med i museets aktiviteter. Vi glæder os til et nyt og godt år i 2024.