Viborg Museumsforening

VIBORG MUSEUMSFORENING

Viborg Museumsforening er en selvstændig forening med tilknytning til Viborg Museum. Foreningen har eksisteret siden 2000 og har en trofast medlemsskare på ca. 150 personer.

Mange medlemmer deltager aktivt i museets arrangementer som frivillige, hvor de hjælper til ved f.eks. juleweekenden, omvisninger, musik i haven og meget mere.


Medlemsfordele

  • Gratis adgang til museets pop up udstillinger, E Bindstouw og Hvolris
  • Kulturaftener på Viborg Museum
  • Guidede ture til historiske lokaliteter
  • Fælles busture til udstillinger på museer rundt i landet


Kontingent (årligt beløb)
Et personligt medlemskab koster kr. 150,-
Et husstandsmedlemskab koster kr. 200,-


Bestyrelsen for Viborg Museumsforening

Formand: 
Lars Pilegaard, Teglmarken 65, 8800 Viborg
Tlf.: 8661 5951 / 2142 5345
mail:  lpi@mail.dk

Kasserer:
Ellen Broge Christensen, Lindevej 9, 8800 Viborg 
Tlf.: 2759 5004
Mail: ellenbrogec@gmail.com


Tilmelding til museumsforeningen
 

Tilmelding sker ved at skrive en mail til Ellen Broge Christensen. Heri skriver du dit fulde navn, adresse, telefonnummer samt mailadresse. 
Når du har gennemført din indbetaling via netbank på Viborgegnens Museumsforenings konto i Nordea modtager du en bekræftelse på mail med dit medlemsbevis. 

Dit medlemskab følger kalenderåret. (se vedtægter)

Bankoplysninger
Reg.nr.: 9255 Kontonr.: 0725833326 .
OBS! Husk at oplyse navn og adresse ved indbetalingen.

Hjultorvet.jpg