LEDIGE STILLINGER - Viborg Museum

KONTAKT VIBORG MUSEUM

KONTOR OG ADMINISTRATION

Viborg Museum, Hjultorvet 4, 8800 Viborg, Telefon 87 87 38 38, E-mail: vibmus@viborg.dk Telefonen er åben for henvendelse mandag til torsdag kl. 8.00 - 15.00, fredag kl. 8.00 - 13.00, Klik her for flere data

LEDELSEN

Kontakt ledelsen

TEAM ARKÆOLOGI

Kontakt Team Arkæologi

TEAM FORMIDLING

Kontakt Team Formidling

TEAM SAMLING

Kontakt Team Samling

TEAM FORSKNING

Kontakt Team Forskning

TEAM HVOLRIS

Kontakt medarbejdere ved Hvolris Jernalderlandsby

LEDIGE STILLINGER

Ledige stillinger på Viborg Museum

VIBORG MUSEUMSFORENING

Viborg Museumsforening

 

Stillingsopslag: Viborg Museum søger teamleder til Team Arkæologi

 

Er du en dygtig og ambitiøs arkæolog med lederambitioner? Kan du styre den daglige drift af museets arkæologiske virksomhed og samtidig udvikle teamets aktiviteter? Og har du lyst til at blive en del af en hektisk dagligdag med passionerede kollegaer på et af landets mest ambitiøse og spændende museer? Så har vi drømmejobbet til dig. 

 

Ny teamleder søges

Viborg Museum er et statsanerkendt museum med arkæologisk ansvar for Viborg Kommune. Vi søger nu en ny teamleder til museets arkæologiteam med ansvar for økonomi, drift og udvikling af hele museets arkæologiske virksomhed. Skiftet på positionen sker på et tidspunkt, hvor det arkæologiske fagområde sammen med resten af Viborg Museum går ind i en ny og spændende strategiperiode, og hvor den nye teamleder får mulighed for at sætte sit eget præg på realiseringen af de strategiske målsætninger.

Stillingen

Den mest omfattende arbejdsopgave for teamleder og teamet er myndighedsopgaver iht. museumslovens Kap. 8. Her får du ansvar for at videreudvikle en velfungerende og effektiv opgavevaretagelse og konstruktive samarbejder med Viborg Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen, bygherrer og øvrige interessenter. Du skal lede det daglige Kap-8 arbejde med effektiv planlægning, anvendelse af ressourcer og overholdelse af budgetter, og du skal sikre alle led i teamet fra den overordnede økonomistyring til afvikling af udgravningsrapporter til tiden. I spidsbelastningsperioder vil der være behov for, at du selv kan indgå i feltarbejdet.

I begyndelsen af 2021 formulerede vi en ny strategi for Viborg Museum, der skal realiseres i den kommende femårs periode. Udover en sublim håndtering af myndighedsopgaver ønsker vi at positionere os som et foregangsmuseum i Danmark ved at indtage en ledende rolle ift. metodeudvikling og digitalisering, og vi ønsker at indgå i aktive og inspirerende samarbejder med andre museer og universiteter både nationalt og internationalt. Det bliver din opgave at skabe den løbende udvikling og etablere og vedligeholde samarbejder sammen med resten af teamet.

En anden vigtig del af strategien gælder udvikling af nye formidlingsaktiviteter. En fusion mellem Viborg Museum og Hvolris Jernalderlandsby har skabt helt nye muligheder, og i næste strategiperiode skal du foranledige, at den faglige integration mellem Viborg Museum og Hvolris styrkes. Du vil samtidig skulle indgå i arbejdsgrupper vedr. fornyelse af formidlingen på Hvolris og evt. på andre lokationer i museets ansvarsområde, f.eks. De Fem Halder, hvor din rolle vil variere ift. ressourcer, kompetencer og egne præferencer.  

Museets forskningsansvar er organisatorisk placeret i et fleksibelt forskningsteam, og du vil få et tæt, koordinerende og fagligt samarbejde med teamlederen herfor ift. udrulning af museets forskningsstrategi. Det forventes, at du selv indgår aktivt i forskningsteamet med både forskningsprojekter og -gravninger, når tid og ressourcer tillader det.

Viborg Museum står desuden foran en flytning af hovedmuseet til Domkirkekvarteret i Viborg. Det indbefatter etableringen af nye tekniske faciliteter til fundbehandling samt fælles kontorarealer med museets øvrige kollegaer. Her får du en vigtig rolle ift. at skabe nye effektive arbejdsprocesser samt også her at skabe integration mellem arkæologiteamet og museets øvrige teams.

Kompetenceprofil

Vi ønsker en teamleder med en kandidat- eller ph.d.-grad i arkæologi. Du har stor udgravningserfaring, solid administrativ erfaring med forvaltning af Kap-8 området, og du skal have fingeren på pulsen ift. aktuel forskning og metodeudvikling. Du skal samtidig formå at holde overblik og styre teamets mange igangværende projekter med sikker hånd og kunne koordinere, fordele ressourcer og træffe vigtige beslutninger i tide. Alt dette i relation til museets strategi, således de strategiske målsætninger bliver opfyldt.

Vi ønsker desuden en teamleder, som praktiserer værdiledelse. Det betyder, at du udviser tillid til teamet, og at du er delegerende ift. ansvar. Det betyder også, at du er fællesskabsorienteret og god til at skabe holdånd. Du har desuden blik for det enkelte teammedlems kompetencer og potentialer, og at man får mulighed for at udvikle disse. Samtidig ønsker vi en teamleder, hvor man kan forvente ordentlighed i alle situationer.

Det er ydermere afgørende, at du har gode kommunikationsegenskaber både i relation til samarbejdspartnere og kollegaer.

Om Viborg Museum

Viborg Museum er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum med ansvar for arkæologi og nyere tids historie i Viborg Kommune. Museet er en kommunal institution og ejes af Viborg Kommune. Viborg Museum er en projektorienteret organisation med fire teams og en stabsfunktion. Museet har en omfattende projektportefølje, som koordineres af de fire teamledere i fællesskab.

Vi tilbyder en arbejdsplads på et spændende og ambitiøst museum i vækst. Du kommer til at arbejde sammen med en række meget engagerede kollegaer og bliver en del af en organisation, der er præget af værdierne: Mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod. Og du vil opleve en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og let til latter.

Du kan se mere om museet på www.viborgmuseum.dk.

 

Yderligere oplysninger

Stillingen er på fuld tid og ønskes besat den 1. november 2021 eller snarest derefter. Løn- og ansættelsesforhold følger Dansk Magisterforenings overenskomst med KL. Tillæg kan forhandles.

Museets strategi 2021-25 kan findes på hjemmesiden. Yderligere oplysninger fås hos museumschef Brian Wiborg på 28561874.

Ansøgning med CV og referencer sendes elektronisk via link på Viborg Kommunes hjemmeside senest den 19. september 2021.