Nyere tids historie i Viborg

Nyere tid betegner perioden fra reformationen i 1536 til i dag.

Museets opgave er blandt andet at sætte fokus på den kulturarv, som tidligere generationer har efterladt os i kommunens byer og i det åbne landskab. Det gælder historiske bygninger og bevaringsværdige landsbyer, og det gælder de mange kulturspor i landskabet.

Domhuset -affotografering.jpg

Historikerne på Viborg Museum beskæftiger sig også med de mange historiske kilder i form af tekster, kort, billeder og film, der kan fortælle om viborgegnens mennesker og de begivenheder, der har formet deres liv.

Museet samarbejder desuden med plan- og fredningsmyndighederne om at udpege og sikre væsentlige kulturhistoriske værdier i vores omgivelser. Det kan være bevaringsværdige bygninger eller kulturmiljøer, som fortæller en værdifuld historie. Derfor inddrages bl.a. historikerne, når der udarbejdes en kommuneplan, lokalplan eller gives bygge- eller nedrivningstilladelser, der berører bevaringsværdier.

Kontakt

Har du spørgsmål til nyere tids kulturhistorie og museets undersøgelser kontakt museumsinspektør Peter H. Iversen på pei@viborg.dk eller 6189 7872.

Har du spørgsmål til museet vedrørende bevaringsværdige bygninger eller kulturmiljøer, eller andet arbejde, som vedrører museumslovens bestemmelser om nyere tid, kontakt arkivleder Dan Ersted Møller på dem@viborg.dk eller 9359 8001.