Nyere tid - Viborg Museum

Nyere tids historie i Viborg

Nyere tid betegner perioden fra reformationen i 1536 til i dag.

Museets opgave er blandt andet at sætte fokus på den kulturarv, som tidligere generationer har efterladt os i kommunens byer og i det åbne landskab. Det gælder historiske bygninger og bevaringsværdige landsbyer, og det gælder de mange kulturspor i landskabet.

Domhuset -affotografering.jpg

Historikerne på Viborg Museum beskæftiger sig også med de mange historiske kilder i form af tekster, kort, billeder og film, der kan fortælle om viborgegnens mennesker og de begivenheder, der har formet deres liv.

Museet samarbejder desuden med plan- og fredningsmyndighederne om at udpege og sikre væsentlige kulturhistoriske værdier i vores omgivelser. Det kan være bevaringsværdige bygninger eller kulturmiljøer, som fortæller en værdifuld historie. Derfor inddrages bl.a. historikerne, når der udarbejdes en kommuneplan, lokalplan eller gives bygge- eller nedrivningstilladelser, der berører bevaringsværdier.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til nyere tids kulturhistorie og museets undersøgelser inden for nyere tid kontakt museumsinspektør Peter H. Iversen på mail pei@viborg.dk / telefon 6189 7872 eller Dorte Kook Lyngholm på mail dkl@viborg.dk / telefon 2434 9875.

Har du spørgsmål til museet vedrørende bevaringsværdige bygninger eller kulturmiljøer, eller andet arbejde, som vedrører museumslovens bestemmelser om nyere tid, kontakt arkivleder Dan Ersted Møller på mail dem@viborg.dk / telefon 9359 8001.