Viborg Museums strategi - Viborg Museum

Viborg Museums strategi

Viborg Museum står lige nu nu overfor en markant forandringsproces, der skal fuldføre bevægelsen fra museumsinstitution til museumsattraktion, sikre museets evne til at opfylde museumslovens krav og Kulturstyrelsens stigende krav til opgaveløsningens kvalitet samt positionere museet fordelagtigt i forhold til fremtidige strukturforandringer.
Denne visions- og strategiplan for Viborg Museum er udgangspunktet for denne proces. Planen rummer en overordnet mission og vision for museets virke og ambitioner, overvejelser vedr. museets muligheder og kommende struktur ifm. en flytning til domkirkefeltet i Viborg, en analyse af museets aktuelle situation, samt overvejelser omkring museets økonomiske behov, organisationsudvikling og struktur. Kort sagt handler visionen og strategien om, hvordan Viborg Museum i fremtiden bliver mere museum for flere.