Arkæologi

Arkæologi og loven

Ved byggemodning, vejanlæg, kloaknedlægning, råstofindvinding, anlæggelse af søer m.v. går museet ind i hvert enkelt tilfælde og vurderer, om der er behov for en arkæologisk forundersøgelse

Detektorbrug og danefæ

Genstande fra oldtid, middelalder og nyere tid har en kulturhistorisk værdi. Derfor bør du kontakte dit lokale museum, hvis du mener at have fundet en genstand, der har en historie at fortælle. På museet bliver genstanden vurderet, bestemt og registreret.

Liste over månedens detektorfund 2017

Her kan du få et kronologisk overblik over månedens detektorfund på Viborg Museum.

Kulturhistoriske rapporter

Efter afslutningen af en arkæologisk undersøgelse udarbejdes altid egentlig udgravningsrapport (den faglige dokumentation) samt en kulturhistorisk rapport til bygherren. Den kulturhistoriske rapport giver en oversigt over undersøgelsens forløb og resultater, sam...

Aktuel udgravning - Vestergaard ved Iglsø – afsluttet udgravning

Arkæologiske udgravninger er en vigtig del af museets hverdag. Udgravninger foretages forud for byggeri og anlægsarbejde for at sikre viden om vores fortid. Her er aktuelt nyt om udgravningen i Vestergaard ved Iglsø.

Aktuel udgravning - Bispernes Hald - De Fem Halder

Som et led i projektet De Fem Halder, er arkæologerne fra Viborg Museum nået til Hald Slotsruin, også kendt som Hald III eller Bispernes Hald.