Arkæologi

Status på sonderende prøvegravning på Stænderpladsen og Margretheplænen

Viborg Museum har i løbet af september foretaget sonderende prøvegravninger på Stænderpladsen og på Margretheplænen i hjertet af Viborg.

Aktuel udgravning - Bispernes Hald - De Fem Halder

Som et led i projektet De Fem Halder, er arkæologerne fra Viborg Museum nået til Hald Slotsruin, også kendt som Hald III eller Bispernes Hald.

Toftum Næs – en stormandsgård fra yngre jernalder og vikingetid

Museet har gravet ved den usædvanlige plads mellem Mønsted og Stoholm, der har været et magtcenter i yngre jernalder og vikingetid (600-1000 e.Kr.). Udgravningsarbejdet er afsluttet, og det omfattende analysearbejde er i gang.

Detektorbrug og danefæ

Genstande fra oldtid, middelalder og nyere tid har en kulturhistorisk værdi. Derfor bør du kontakte dit lokale museum, hvis du mener at have fundet en genstand, der har en historie at fortælle. På museet bliver genstanden vurderet, bestemt og registreret.

Liste over detektorfund 2017 og 2018 fra Viborg Museum

Her kan du få et kronologisk overblik over månedens detektorfund på Viborg Museum.

Arkæologi og loven

Ved byggemodning, vejanlæg, kloaknedlægning, råstofindvinding, anlæggelse af søer m.v. går museet ind i hvert enkelt tilfælde og vurderer, om der er behov for en arkæologisk forundersøgelse

Kulturhistoriske rapporter

Efter afslutningen af en arkæologisk undersøgelse udarbejdes altid egentlig udgravningsrapport (den faglige dokumentation) samt en kulturhistorisk rapport til bygherren. Den kulturhistoriske rapport giver en oversigt over undersøgelsens forløb og resultater, sam...