Leksikon over steder, begivenheder, personer og genstande i Viborg. - Viborg Museum
Leksikon over steder, begivenheder, personer og genstande i Viborg.

B

B. S. Ingemanns Vej

Backhausen, Frederik Vilhelm Emil Pauli

Badeanstalter

Bagom

Bakkegaardsvej

Bakkestien

Bakkevej

Baldersvej

Bambushøjen

Bananparken

Banegården

Banegårds Alle

Banegårdspladsen

Bauer, Peter

brygger

Bekkasinvej

Bellisvej

Bentsen, Thomas Peter

fabrikant

Berg, Balthasar

distriktslæge

Bibelhaven

Birkevej

Biskop Eskilds Vej

Biskop Gunners Vej

Bisp Gunner

Bisp Gunner monumentet

Bispestien

Bispevænget

Bjerring Sogn

Bjørn

skulptur

Blicher-mindet

Blichersvej

Bloch, Jens

biskop

Blommevej

Blytækkervej

Blåbærvej

Blåmejsevej

Boghvedevej

Boligselskabet Sct. Jørgen

Boligselskabet Viborg

Borberg, Jytte

forfatter

Borgerskab

Borgvold

Borgåvej

Boye, Jens Georg

købmand

Boyesgade

Bragesvej

Brandstationen i Lille Sct. Hansgade 1935.

Brandstrup Sogn

Bregnehøjen

Brombærvej

Brostrøm, C. J.

gartner

Brostrøm, Rasmus

Brostrøms Minde

Brostrøms Planteskole

Brostrøms Toft

Brovej

Bruun, Bertel

købmand, fabrikant

Bruun, Daniel

officer

Bruun, Gottlieb Franciscus Schønheyder

landmand, landmåler

Bruun, Johannes Iver

Bruun, Peter Daniel

jurist, politiker

Bruunshåb

Bruunshåb Papfabrik

Bruunshåb Skole

Brænderier

Brænderigården

Brændetransport

Brøndgravning

Buchwald, Niels Bredahl

Stationsforstander

Buchwald, Sophus A. R.

Stiftsamtsmand

Budolfi Kloster

Buste af Sander Petöfi

Buste ved Viborg Sygehus

Byen vokser – industrikvartererne breder sig

Byens porte

Byplanlægning – Byplanlægning i Viborg fra 1938 til 2004

Byplanlægning – Den gamle by og en ny tids trafik

Byplanlægning – Houlkærområdet fra 1968 til 2004

Bænkeforeningen af 1953

K

Kalesa

skulptur

Kamillevej

Kammerherrens Sti

Kampen for et nyt teater i Viborg

Kampen mod usædeligheden i Viborg – Besvangrede kvindfolk og beskyldte barnefædre

Kampen mod usædeligheden i Viborg – Da Jens benægtede sit faderskab

Kampen mod usædeligheden i Viborg – Et ynkværdigt menneskes lejermål

Kampmann, Hack

arkitekt

Kancelliraad Møllers Vej

Kannikestræde

Karetmagerens Hus, Brand 1929

Katedralskolen

Katmosevej

Katrineparken

Katrinevænget

Kegle med gitter

skulptur

Kildebakken

Kildehaven

Kildevej

Kildevænget

Kirkebækvej

Kirkegaardsvej

Kirker før reformationen

Kirkerne i Viborg igennem tiden

Kirkestræde

Kirkestrædet

Kirsebærvej

Kjeld, Sct.

domprovst

Kjeldvej

Klein, C. S

folketingsmand, justitsminister

Klejtrup Mølle

Klintevej

Klokkelyngen

Klokkestøbervej

Kloster Allé

Klosterbakken

Klosterhaven

Klosterliv

Klostermarken

Klosterskoven

Klosterstræde

Klostertoften

Klostervænget

Klysner, Johannes

falskmøntner

Kløvermarksvej

Koglevej

Kokholmvej

Kokildedalen

Kokildehøjen

Koksvej

Kolbækvænget

Koldingvej

Kolonistbyerne Grønhøj og Havredal

Kolshøjen

Kommenvej

Kompagnistræde

Kongehyldningen

Kongekronen

Kongekåringsstenen

Kongelysvej

Kongenshus Mindepark

Kornblomstvej

Kornmarken

Kornvænget

Korsgaden

Kort over Viborg

Kraghøjen

Krogh, Chr.

Krudthusvej

Krudthusvej – den gamle

Krusemyntevej

Kultorvet

Kvinder i byrådet før 1940

Kvinderne og valgretten

Kvols Sogn

Kvædevej

Kære Sørensen

Kærsangervej

Kærvænget

Købmand Boel

Købmandsgårde og embedshuse

Købmandsgården i Ll. Sct. Hans Gade

M

Mageløs

Malerfirma

Malurtvej

Margrethevej

Mariaklostret

Markarbejde

Marsk Stigs Vej

Matties Guldsmed

Medicinhistorie i Viborg

Mejerigården

Mellem Muren

Mellem Risten

Mellem Søgyde

Mellemhøjen

Mellemvej

Menighedshuset

Merianvej

Merkurvej

Mestermanden

Michel Herups Gyde

Middagshøjvej

Midgårdsvej

Mimersvej

Mindebrønden i Latinerhaven

Mindedyssen ved Domkirken

Mindemuren ved Gammeltorv

Mindeplade for H.C. Mortensen

Mindeplade i Svaneapotekets gård

Mindesmærke for A. S. Ørsted

Mindesmærke for Faldborg Kirke

Mindesmærke for la Cour

Mindesmærke for lærer Asmussen

Mindesten for Brüel

Mindesten for Erik Ejegod

Mindesten for Folkekuren

Mindesten for H. C. Andersen

Mindesten for Johannes Christian Johansen

Mindesten for Jydske Lov

Mindesten for Laust Jakobsen

Mindesten for Navntoft Kirke

Mindesten for ofre under besættelsen

Mindesten for Severin Meldgaard

Mindesten for Skovfoged Johannes Alsbjerg

Mindesten for Skytten på Aunsbjerg

Mindesten for Stavnsbåndets ophævelse

Mindesten i Almind

Mindesten i Lille Sct. Mikkelsgade

Mindesten i Nr. Rind

Mindesten i Sahl

Mindesten i Vesterbølle

Mindesten i Østerbølle

Mindesten på Viborg Kirkegård

Mindesten på Vorde Bavnehøj

Mindesten ved Elsborg Kirke

Mindesten ved Rogenstrup

Mindesten ved Stanghede

Mindesten ved Viborg Kaserne

Mindestenen i Hald Ege

Mindetavle Nis Petersen

Mindetavle ved Viborg Katedralskole

Mineralvandsfabrikken Sprechelsen

Mirabellevej

Mit hus

skulptur

Mjølnersvej

Monument ved Vammen

Morbærvej

Mordet i Finderup Lade

Morsøvej

Mortensen, Ingeborg Cathrine Lemming

Morville og Lüttichau

skulptur

Morville, Georg

justitssekretær, hedeopdyrker

Morvillesvej

Mosevej

Mosevænget

Motorcyklister i Klejtrup

Munkeordner – Klosterordner

Munkeslusen

Munkevej

Munksgaard, Aage

fotograf

Museum og arkiv – Familien Handberg

Musikpavillonen

Mågevej

Mælkevognen

Møllegade

Mønsted Kalkværk

Møntværksted

S

Safranvej

Salonen

Salonsøen

Salvievej

Samsøvej

Sandberg, A. W

købmand, brændevinsbrænder

Saturnvej

Saxild, Georg Christian

landsarkivar

Sct. Apollonia statuen

skulptur

Sct. Budolfi Kirke

Sct. Georgsgildets lejr i Vorupør

Sct. Hans Gade

Sct. Hans Kirke

Sct. Hans Stræde

Sct. Ibs Gade

Sct. Ibs Kirke

Sct. Ibs Kirke Stræde

Sct. Jørgens Vej

Sct. Kjeld

Sct. Kjelds brønd

Sct. Kjelds Gade

Sct. Knuds Vej

Sct. Laurentiivej

Sct. Leonis Gade

Sct. Leonis Stræde

Sct. Mathias Centret

Sct. Mathias Gade

Sct. Mathias Kirke

Sct. Mikkels Kirkestræde

Sct. Mikkels Stræde

Sct. Mogens Gade

Sct. Mogens Kirke

Sct. Mogens Kirkestræde

Sct. Mortens Kirke

Sct. Nicolai Kirke

Sct. Nicolaj Gade

Sct. Nicolajstræde

Sct. Olufs Bakke

Sct. Olufs Vej

Sct. Peders Kirke

Sct. Portalis

Sct. Stefans Kirke

Sct. Villads Gade

Sct. Villads Kirke

Sct. Villads Kirkestræde

Sct. Villads Stræde

Seglen

Shell i Gravene

Sikker på øjet, sikker på hånden - Stiftsfysikus P.W. Heiberg

Sindsygeanstalten

Sivhøjen

Sjællandsgade

Sjørup Forsamlingshus

Skaglen

Skaldehøjvej

Skansebakken

Skattebogen

Skinfaxevej

Skipper Clement

Skive Marked

Skivevej

Skjelhøje Selskabsbil

Skolebakken

Skoleboderne

Skolegade

Skolegang i Viborg i gamle dage

Skoleristen

Skolestræde

Skolevej

Skottenborg

Skovbakkevej

Skovbrynet

Skovdalen

Skovfyrren

Skovgaard Museet

Skovgårdsvej

Skovmærkevej

Skovvej

Skrike, Jac. Philip André

stiftamtmand, kammerherre

Skrike, Julius

overauditør, legatstifter

Skrikes Plantage

Skriversvej

Skrzypczak, Barbara

Skulptur ved Skottenborg

Skulpturgruppe

Slaget på Taphede

Slagteri og pølsefabrik

Slagterivej

Slesvigsgade

Slusen

Slåenvej

Smedegaard, Frands Christian Andersen

fabrikant

Smedegårdsvej

Snapsehaven

Snapstinget

Snebærvej

Sneppevej

Socialdemokratiets første sejr i Viborg – Aggerholm i borgmesterens stol

Socialdemokratisk Forbund for Viborg og Omegn

Solbærvej

Solfigur og uden navn

skulptur

Solsikkevej

Solsortevej

Sortebrødre Kirke Stræde

Sortebrødreklostret

Sortmejsevej

Spangsbjerg Allé

Spangsbjerg Have

Spangsbjerg Park

Sparekassen

Sparkær Skole

Sparregade

Sparretoftestræde

Spejdere i Viborg i 100 år

Spidstoftevej

Sportens by

Spreckelsens mineralvandsfabrik

Spurvevej

Spytstenen i Overlund

Spættevej

Stadion Alle

Stadsmusikanter

Stallknech, Claus

stadsbygmester, arkitekt

Statshospitalet

Statslånshuset

Stjærten

Stokrosevej

Store Bradepande

Store Dump

Store Hjultorvsgyde

Store Sct. Hans Gade

Store Sct. Mikkels Gade

Store Sct. Peders Stræde

Store Vildtorvsgyde

Storetorv

Storhøjen

Storkeredegyden

Stænderforsamling

Stænderpladsen

Sukkenes Bro

Svalevej

Svend, Knud og Valdemar

Sverrigsvej

Svinglen

Swane, Jørgen

biskop

Syrenvej

Søbakken

Søgyde af Sct. Mikkels Gade

Sønder Allé

Sønder Rind skole

Sønder Rind Sogn

Sønderkær

Søndermarksvej

Søndermølle

Søndermølle Uldcentral

Søndersogns Kirkestræde

Søndersø

Søndersø – skøjteløb

Søndersøløbet

Søndersøparken

Søndersøs gave

Søndersøvej

Søndre skole

Søndre Sogns kirke

Søndre Sortebrødre Stræde

Sønæsvej

Søparken

Søtorp

Søvej

Søvejen fra Hald til Dollerup

Søvænget

V

V. Sct. Mikkels Port

Valdemarsdag

Valmuevej

Vandhøjen

Vandkunst

skulptur

Vandpige

Vejlevej

Vendersgade

Venøvej

Vestbadet, Sommeren 1968

Vesterbrogade

Vesterbrogade/Jyllandsgade

Vesterbølle

Vestergade

Vestergade/Lille Hjultorvsgyde

Vesterheden

Vesterled

Vestermøllevej

Vesterrisvej

Vestervang skole

Vestervangsvej

Vestre Ringvej

Vibevej

Viborg Afholdshotel

Viborg Andels-svineslagteri

Viborg Andelsmejeri

Viborg Atlet Klub

Viborg Bad

Viborg Banegård

Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening

Viborg byvåben

Viborg Domkirke

Viborg Domsogn

Viborg Fodsportsforening

Viborg Gråbrødre Landsogn

Viborg Kammerkor

Viborg Kano- og Kajakklub

Viborg Katedralskole

Viborg Lawn-Tennis Forening

Viborg Lokalhistorisk Arkiv

Viborg Museum

Viborg Musikskole

Viborg og Omegns Brugsforening

Viborg og Omegns Teaterforening

Viborg private Realskole

Viborg Rideklub

Viborg Roklub

Viborg segl

Viborg Skydeselskab

Viborg Skytteforening

Viborg Spejdertrop

Viborg Søndermark Sogn

Viborg Søndre Sogn

Viborg Teater

Viborg Tugt- og Manufakturhus

Viborg Vestervang Sogn

Viborg – Jyllands midtpunkt

Viborg-Dagene

Viborg-Hallen

Viborgbryggeriet købt af Faxe

Viborgdagene

Viborgdagene 1953

Viborgs første el-værk

Viborgs gamle teater

Viborgs gamle vold

Viborgs Gymnastik- og Idrætshøjskole

Viborgs historie

Viborgs syv byporte

Viborgs Teater

Viborgsøerne

Vig-Nielsen, Søren

arkitekt

Vikinger på Vestermarken

Vildsvinhøjen

Villavej

Vingaard, Hans

bogtrykker

Vingegård

Vinkel Skole

Vinkel Sogn

Vinkelvej

Vinteren 1908-1909

Vinteren 1978-79

Violvej

Vognmagervej

Vognsen, Thorvald

Volden

Vor Frue Stræde

Vorde Sogn

Vævervej

W

Wieghorst, Olaf

kunstner, stuntman, skuespiller, betjent

Wissing, Lars Chr. H. H.

redaktør, bogtrykker

Wistofts Maskinfabrik

Wåleshøjen

TIDSLINIE

Få et overblik over Viborgs tusindårige historie