Patienter på Røde Kors Folkekuranstalt i Hald Ege - Viborg Museum

Patienter på Røde Kors Folkekuranstalt i Hald Ege

På Hald Hovedgårds marker blev der under første verdenskrig bygget en lejr til internering af østrig-ungarske krigsfanger. Efter krigen stod de 64 tomme barakker tilbage i den store Lazaretlejr. Viborglægen Poul Videbæk mente, at barakkerne skulle indrettes til en Røde Kors Folkekuranstalt til behandling af mindrebemidlede.

Landets få eksisterende kursteder var voldsomt dyre og ikke for mennesker med en jævn indkomst. Tanken slog an hos myndighederne. Folkekurens personale modtog de første patienter med gigt og nerveproblemer i 1922. Efter den store epidemi af børnelammelse i 1935-36 ligeledes børn, som led af denne grimme sygdom. Patienttallet steg fra små 350 patienter i 1922 til over 1000 i begyndelsen af 30’erne. Røde Kors Folkekuranstalt blev lukket omkring 1960, og åndssvageforsorgen overtog det meste af området.

Foto: Aage Munksgaard, 1920’erne. Viborg Lokalhistorisk Arkiv.