I september 1934 blev der rejst et mindesmærke for Faldborg kirke. Mindesmærket blev overdraget til Vindum Sogneråd, som skal sørge for at vedligeholde mindesmærket. Fabrikant Truelsen fra Herning bekostede mindesmærket.

Litteratur

Viborg Stifts Folkeblad d. 3. september 1934.