Carl Neckelmann tog juridisk embedseksamen i 1837 og blev året efter fuldmægtig ved Middelsom og Sønderlyng herreder. I 1842 blev han sekretær ved Viborg Amtsråd, i 1846 sekretær og bogholder i Byes og Omegns Sparekasse og i 1851 overretsprokurator.

Selv om Neckelmann i 1843 var blevet ramt af en meget alvorlig sygdom, der for en tid forhindrede ham i at gå, bevarede han hele livet sin store arbejdskraft og nød som prokurator / sagfører tillid og anseelse i vide kredse.

Han interesserede sig for hedeplantningen og anlagde i begyndelsen af 1850’erne en 120 tdr. land stor plantage nord for Viborg, kaldet Neckelmanns plantage. Den tilhører nu Viborg kommune og bærer stadig hans navn.

I 1861 udnævnt til justitsråd og i 1905 til etatsråd. 1874 ridder af Dannebrog og 1877 tildelt den græske Frelserens orden, sikkert som en tak for, at kong Georg I og dronning Olga af Grækenland ved indvielsen af Viborg Domkirke i 1876 boede i Neckelmanns hjem.

Af Svend Korup

Litteratur

Adolf Lomholt, red.: Viborg Byes og Omegns Sparekasse 1828-1928. Viborg 1928

Viborg Stiftstidende 15.9.1905: Nekrolog.

H. Ditzel: En kunstner i svøb, s. 252. Viborg 1971.