Teatergruppen Komplot - Viborg Museum

Teatergruppen Komplot

Komplot-navnet opstod i 1976 i forbindelse med opførelsen af otte brandspil. Gruppen fik året efter status af forening og prøvede hele tiden kræfter med nye teaterstykker, fra de store, mandskabskrævende Hald-spil til små agitatoriske gadespil.

De gik på brædderne bl.a. for Folkebevægelsen mod EF, OOA og medborgerhus, men bidrog også til underholdningen under Hærvejsmarcherne. Komplot-formand Henning Pedersen formulerede programpolitikken på denne måde: – Vi ønsker at frembringe ting, der har med vores egen virkelighed at gøre. Vi deltager i og skaber debat om spørgsmål, vi finder vigtige. Vi mener, at kultur – herunder også teater – er andet end at kikke på og drikke sherry i pausen.