Augustinerkonventet ved Viborg Domkirke fik i løbet af middelalderen opbygget et stort klosterkompleks for augustinerkorherrerne – Mariaklostret – på arealerne omkring kirken. I 1440 ophævedes klosterfællesskabet og kannikkerne flyttede ud i egne boliger, men flere af fællesbygningerne var der stadig brug for til forskellige formål. Hovedhuset i kantorresidensen blev i 1558 protestantisk bispegård, og i bygningen er i dag bevaret de hvælvede kældre fra senmiddelalderen.