Borgvold med det gamle voldsted er byens ældste og smukkeste anlæg. Svend Grathe befæstede Viborg med volde og grave i 1151, men først i 1313 findes en omtale af Borgvold i skriftlige kilder, “Annales Ripensis”, der opregner en række borge, som Erik Menved lod opføre i Jylland, antagelig for at holde mere styr på de selvrådige jyske stormænd.

Borgen på Borgvolds bakke fungerede ikke længe som fæstningsværk og blev måske revet ned allerede i 1320, og senere blev stedet brugt som offentlig vaske- og tørreplads, men i 1864 blev byens smukke parkanlæg anlagt af slotsgartner T. Rothe, i romantisk stil med musiktribune, kanaler, broer og slyngede stier. Parken rummer mange forskellige træer, stauder, sommerblomster og stedsegrønne planter, hvor især de mange store rhododendronbuske er et farvestrålende syn under blomstringen.

På det gamle voldsted, hvor borgen lå, blev i 1915 rejst en mindesten af Thor Lange til minde om Erik Ejegod, udført af billedhuggeren C. Numelin. På stenens forside er indhugget en runeindskrift, som lyder: “Vidfare reiste liden sten, efter Erik Konning sin, Ejegod, der sydpå døde” med tilføjelsen “Fjernt fra sit kære Fædreland”.

I parken findes flere skulpturer. “Vandpigen” er udført af den tyske billedhugger Ludwig von Schwanthaler (1782-1848), opstillet i 1984, skænket til kommunen af højesteretsdommer Frants Thygesen og hustru. Skulpturen af “Asani-pigerne”: “Siddende Pige” og “Liggende Pige” er udført af billedhuggeren Gerhard Henning (1880-1967).

Musikpavillionen er opført i 1896 af arkitekt Hagemann, og her afholdes i sommerperioden en række friluftsarrangementer

 

Billede 1: Restaurant ved Borgvold omkring 1895.
Billede 2: Borgvold i starten af 1900-tallet.