Ditzel, Meta Katrine Nedergaard - Viborg Museum

Ditzel, Meta Katrine Nedergaard

Viceskoleinspektør, politiker
Født: 06-10-1910 — Død: 16-06-1999

Meta Ditzel blev uddannet lærerinde ved Th. Langs Seminarium i Silkeborg i 1931, men fortsatte med at videreuddanne sig i årene herefter. I 1934 blev hun ansat i skolevæsenet i Viborg. Her blev hun overlærer i 1950 og var viceskoleinspektør fra 1957-1980. Fra 1968 til 1975 var Meta Ditzel folketingsmedlem for Det Radikale Venstre. Her spillede freds-og sikkerhedspolitik en stor rolle.

I den brede offentlighed blev Meta Ditzel kendt som forkæmper for samfundets svage grupper. Særligt markerede hun sig på ungdomsområdet, kvindesagen og fredssagen samt det sikkerhedspolitiske område. Hun var derfor aktiv i Dansk Kvindesamfund, Kvinder for Fred og flere fredsorganisationer. Meta Ditzel var en ivrig skribent. Bogen Den offentlige mening og fredsbevægelsen fra 1983 er nok hendes mest kendte bog, men allerede fyrre år tidligere skrev hun romanen Thi Adam dannedes først om den moderne kvindes splittelse mellem ægteskab og karriere.

Privat blev Meta Ditzel i 1941 gift – og senere igen skilt fra – med en anden markant Viborgenser – Harald Ditzel, som var leder af Skovgaard Museet.

 

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

 

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv