Ved Romlundvej 43 ved Rogenstrup står der to mindesten. Den ene er til minde om Mathilde og Mads Pedersen, som købte ejendommen ved Romlundvej 43 i 1879. Deres søn, Christian Pedersen, overtog gården efter, at de døde i 1930’erne. I 1952 fik Christian Pedersen rejst en mindesten til ære for sine forældre. Da Christian Pedersen døde i 1964, rejste resten af familien en sten for ham. Stenen blev placeret ved siden af forældrenes sten.

Udover at videreføre den fædrene gård var Christian Pedersen amtsrådsmedlem og kommunalpolitiker.

På Mathilde og Mads Pedersens sten, som blev hentet fra Kattegat ved Grenå, står der: Mathilde og Mads Pedersen. Blomstre som en Rosengaard, skal de øde Vange. Saadan klang i Oldtids-Aar, Biblens Lærkesange. Eders Hjem paa Hedens Jord, viser at Profetens Ord, fandt et lydhørt Øre. Rejst 1952. På Christian Pedersens sten står der: Chr. Pedersen 1886 – 1964. Tak for din kærlighed mod Far og Mor, Slægten og Stedet her.

Litteratur

Mindesten og Monumenter i Viborg amt, Ernst Wickstrøm, Viborg Stiftsmuseum 1986, side 211.