I Svaneapotekets gård hænger der en mindeplade, hvorpå der står: Deo Gloria, A. Nielsen, E. Pagh. Her dette huus er bygt, at syge hielp kan faae. Gud lad det og staae trygt, til werden skal forgaae. D. 20. Febr. 1775.

Litteratur

Mindesten og Monumenter i Viborg amt, Ernst Wickstrøm, Viborg Stiftsmuseum 1986, side 236.