Arkitekt
Født: 21-06-1831 — Død: 07-11-1871

Julius Tholle viste tidligt evner, der pegede mod arkitekturens kunst, og han kom som ung på Det Kongelige Kunstakademi og det Tekniske Institut. Her fik han akademiets lille og store sølvmedalje, senere vandt han den lille guldmedalje, og han blev anset som en af tidens mest lovende unge arkitekter.

Allerede som ung arbejdede Tholle hos Københavns stadsarkitekt N. S. Nebelong, og da Nebelong fik arbejdet med Viborg Domkirkes restaurering og genopbygning overdraget, sendte han Tholle til Viborg i 1864.

Det blev Tholle, der i Nebelongs fravær ledede arbejdet ved domkirken. Det gjorde han med utrættelig energi og samvittighedsfuldhed. Fra årle morgen til silde aften var han på byggepladsen, hedder det i en samtidig beretning, og ingen sten blev muret og ingen bjælke lagt på plads, uden Tholle var med i arbejdet.

Julius Tholles evner blev også brugt ved en række store byggearbejder i Viborg i disse år. Ting- og Rådhuset ved Stænderpladsen, Kreditforeningens hus på Hjultorvet, hvor nu Stiftsmuseet har til huse, Eksercerhuset og Depotbygningen på Rødevej, Sparekassens første bygning i Mathiasgade samt en række ejendomme og villaer for private.

Julius Tholle blev tidligt angrebet af en brystlidelse, og selv om Kunstakademiet tildelte ham sit største rejselegat til en udenlandsrejse til Italien, hvorfra han tilsyneladende kom rask hjem, døde han kort efter.

Men selv om Julius Tholles virke i Viborg kun varede i syv år, er han alligevel en af de arkitekter, der gennem store, offentlige byggerier har været med til at præge byens udseende lige til i dag.

Af Svend Korup

Litteratur

Viborg bys historie 2, Viborg kommune 1999.

Personarkivet på Viborg lokalhistoriske Arkiv.