Rektor
Født: 28-12-1837 — Død: 07-02-1915

Arnold Heise tog i 1862 filologisk-historisk embedseksamen. Efter en studierejse til udlandet blev han adjunkt ved Roskilde Katedralskole og senere ved Viborg Katedralskole. Efter ti år som overlærer i Roskilde vendte han i 1892 tilbage til Viborg som rektor ved Katedralskolen indtil 1908.

Rektor i Viborg

Indsættelsen som rektor siger meget om tiden. Det sket ved en formfuldendt højtidelighed i skolens festsal, ved hvilken lejlighed biskop Swane på kongens vegne overdrog rektor det høje embede i overværelse af lærerkollegiet og mange af byens honoratiores, idet biskoppen, som han sagde, fulgte ”den fra fædrene overleverede skik at indføre den mand, der er beskikket til rektor for Viborg lærde skole, i dette hans høje embede”.

Historiker

Heise, der var dr. phil. var en fremragende historiker. Han skrev afsnittet om perioden 1481-1536 i det store værk Danmarks Riges Historie, og i 1879 udgav han ”Diplomatarium Vibergense”, dokumenter vedrørende Viborg By og Stift i tiden fra 1200 til 1559.

Heise blev kendt som en livlig og interesseret lærer og som den samvittighedsulde og nidkære rektor, der også blev husket af mange elever for sine sviende lussinger. Ridder af Dannebrog 1894, Dannebrogsmand 1908.

 

Af Svend Korup

Litteratur

Bricka: Dansk Biografisk Leksikon, bind VII, s.280. København 1893.

Viborgs historie, bind 2. Viborg kommune 1999.

Personarkiv på Viborg Lokalhistorisk Arkiv.