Askvej - Viborg Museum

Oprindelig navngivet Thingvej i 1926. Vejen blev senere omdøbt til Askvej, fordi den ligger nord for Skottenborg og Kirkebækvej, hvor vejene har navne efter danske træer.