Fodslaw - Viborg Museum

Fodslaw

Foreningen var en succes fra begyndelsen. I sine første 10 år sendte Fodslaw mere end en kvart million mennesker på marchture, og fra en beskeden begyndelse i Viborg havde foreningen nu åbnet 52 lokalafdelinger spredt over det ganske land. Fodslaw bød i 1980 på mere end 500 forskellige fodture. Lokalforeningernes hovedarrangement var julemotionsturene 2. juledag.

I dag er tilbudet om en frisk travetur efter al den tunge julemad blevet en tradition i mange familier. Hovedforeningens flagskib er Hærvejs-vandringen, der finder sted hvert år i begyndelsen af juli. Turen, der varer 7 dage, begynder i Slesvig og følger den gamle hærvej 300 km nordpå til Viborg.

Fodslawbevægelsen var fra begyndelsen en del af en større motionsbølge, der skyllede ind over landet i løbet af 1970’erne. I Dyrehaven deltog 3.000 joggere i det første Eremitageløb i 1969. 10 år senere svedte mere end 15.000 løbere på stierne. Cykelløbet Sjælsø Rundt begyndte med en lille flok cykelentusiaster i 1970. I 1981 cyklede over 23.500 rundt om den nordsjællanske sø. I Århus voksede Marselisborgløbet på samme facon. I Viborg var Hærvejsmarchen fra den første fodtur i 1968 vokset til en bragende succes. I begyndelsen af 1980’erne skulle hver en egn have sin egen march, et cykel- eller motionsløb. Mere fritid og stillesiddende arbejde var, ligesom i dag, en stor del af forklaringen på, at familien Danmark mødtes til utallige store og små motionsarrangementer i by og på land.