Hed i det 17. og 18. århundrede Lonnestrædet, først på et kort fra 1824 har det fået “Sct.” foran. Med gennemførelsen af Sct. Leonis Gade til Mathias Gade i 1881 blev Sct. Leonis Strædet udskilt og er det brolagte stræde, der går forbi Domprovstegårdens forbygning og port og munder ud i Sortebrødre Kirke Stræde.
Fra 1873 har domprovsten haft bolig i den middelalderlige adelsgård, som daværende stiftsprovst, senere biskop, H. J. Swane købte af etatsråd Bregendahl. En gren af familien Gyldenstjerne arvede gården i 1492 og i 1512 overgik den til en adelsmand af gejstlig stand, Niels Skeel, som flyttede ind sammen med sin kusine, Abel Jepsdatter.

I en runding ved stentrappen for enden af Sortebrødre Kirke Stræde står i dag en bronzestatue, der forestiller Sanct Apollonia, den hellige Apollonia, som er tandlægernes skytshelgeninde. Statuen er lavet af billedhuggeren Hanne Varming og stillet op i 1994. Hvor den står, fandtes tidligere en vandrig kilde, som kaldtes for Abelones Kilde eller i daglig tale “Lones Kilde”. Den forsynede de omkringboende med drikkevand til omkring 1860.