Mindepladen er placeret på ydremuren til naturhistorieværelset, som hørte under Latinskolen, hvor H.C. Mortensen (“Fugle-Mortensen”) underviste. H.C. Mortensen var desuden ornitolog og blev særdeles anerkendt i denne kreds. Han var en af de første til at sætte ringmærkning af fugle i system.

Blandt Fugle-Mortensens gamle elever var den mest kendte Johannes V. Jensen. Han har forfattet teksten til mindepladen, der blev afsløret i 1952:

Hans Vid og Sindrighed bar Frugt
hvorom der gaar i Verden Ry
Han fulgte Fuglen paa dens Flugt
selv blev han i den stille By

Litteratur

Ukendt avis d. 30. september 1961.