I maj 1946, på etårsdagen for befrielsen, blev der rejst en mindesten ved Elsborg kirke. På stenens side, der vender ind mod kirken, står der: Gud, vor Tak du faar, at Danmarks onde aar endte med en Vaar. På stenes modsatte side står der: Frihed og Fred er der Ansvar ved.

Litteratur

Viborg Stifts Folkeblad d. 7. maj 1947.