Wåleshøjen - Viborg Museum

Wåleshøjen

Wåleshøjen er opkaldt efter dalstrøget bag vejen, som på et kort fra 1804 hedder Waalesdalen. En lokalitet i nærheden har ifølge det samme kort heddet Wolles hul. Vejen ligger i det område i Overlund imellem Nørresø og Asmildvej, hvor alle vejnavnene ender på “højen”. Sognerådet i den daværende Asmild-Tapdrup kommune navngav en af de ældste veje Øgårdshøjen, og senere kom Asmildhøjen og Helvegshøjen til. Efterhånden som kvarteret blev udstykket, kom alle vejnavne til at slutte med ordet højen, så kvarteret sommetider omtales som “Højene”.