Fødeskoler

Derfor blev det nødvendigt med nye skoler, og byrådet vedtog en ny skolestruktur, hvor eleverne i de nye skoler skulle gå fra børnehaveklasssen til og med 6. klasse, mens de fra 7. klasse skulle overføres til en af de store gamle byskoler. Derved ville de mindste elever få en kort skolevej til fødeskolen, som man døbte den nye skolestype, og de ældste elever ville kunne bruge faglokalerne på de store, fuldt udbyggede skoler.

Byrådet planlagde i første omgang tre fødeskoler. Vestervang skole i den nye bydel Vestervangen nord for Holstebrovej og vest for Ringvejen, Finderuphøj skole i “Fuglekvarteret” syd for Holstebrovej og Houlkær skole i den nye bydel øst for Nørresø.

Vestervang skole

Vestervang skole blev taget i brug i 1975 som den første. Den blev bygget som en såkaldt klyngeskole med 8 klasseværelser samlet om et stort fællesrum. Året inden var skolen startet med fire årgange i to af ungdomsskolens pavilloner på Rughavevej. Anden etape med gymnastiksal og læge- og tandklinik blev taget i brug i 1978, og skolens næste klynge var færdig i 1980.

Den nye skole med klasselokalerne samlet i klynger omkring et fællesrum vakte interesse landet over. Skolen blev i de første år besøgt af lærere og skolemyndigheder fra andre kommuner, og undervisningsministeriets tidsskrift “Uddannelse” bragte en lang artikel om skolen og de pædagogiske principper bag den.

Fra fødeskole til fuldt udbygget skole.

De første mange år blev eleverne sendt til Nordre skole efter 6. klasse, men børnetallet i kvarteret vokser stadig, og skolen er nu (2007) på vej til at blive udbygget, så den vil få alle klassetrin fra børnehaveklasse til 9. klasse.

 

Tekst: Svend Korup

Litteratur:

Viborgs historie 3, 1940-1997. udgivet af Viborg kommune 1997.
Vestervang skole 1975-1985. Udgivet af Vestervang skole 1985.
Årsberetninger om Viborg kommunale skolevæsen, 1973-1985.