Opførelsen af Viborg Domkirke blev begyndt omkring 1130 og varede i næsten 50 år. Byggeriet af Sortebrødre klosterkirke, den nuværende Søndre Sogns kirke, er formentlig begyndt før midten af 1200-tallet. Foruden disse fandtes 12 sognekirker, hvoraf hovedparten menes opført i anden halvdel af 1100-tallet. De 12 sognekirker var Sankt Ibs, Sankt Mogens, Sankt Nicolai, Sankt Villads, Sankt Mortens, Trinitatis, Sankt Stefans, Sankt Hans, Sankt Mathias, Sankt Budolfi, Sankt Peders og Sankt Mikkels kirke.