Søndre skole på Søndermarken, som mange – især ældre beboere – stadig kalder deres bydel, er den eneste af Viborgs fire markskoler, som stadig fungerer som skole. Den begyndte som en landsbyskole og er i dag en stor og moderne, fuldt udbygget skole med elever fra børnehaveklassen til 9. klasse.

Den smukke landsbyskole på Søndermarken

I 1908 oprettede beboerne på Søndermarken en privat pogeskole for deres børn, så de slap for den lange tur ind til Viborg Borgerskole i Rosenstræde – den gang bortset fra landsbyskolerne på Viborgs bymark den eneste skole i Viborg. I 1915 overtog byrådet skolen, og året efter blev Søndermarkens skole opført efter tegninger af den kendte Viborgarkitekt Søren Vig-Nielsen.

Det blev en smuk skole med to klasseværelser og gymnastiksal foruden en selvstændig lærerbolig og en lejlighed til lærerinden i tagetagen over skolebygningen. Søren Vig-Jensens meget smukke bygninger kan stadig ses ud mod Koldingvej, selv om skolen ellers er udvidet og bygget om flere gange.

Skolen startede med 54 elever, men allerede i 1922 havde den 170 elever, og der blev bygget yderligere to klasseværelser og en lærerbolig. I de kommende år voksede elevtallet, flere lærere blev ansat, og i 1938 skiftede skolen status. Den skulle ikke længere være en landsbyskole. Den blev købstadordnet og skiftede navn fra Søndermarkens skole til Søndre Borgerskole.

I sommeren 1945 mærkede skolen krigens gang, da den fra marts til slutningen af august var beslaglagt til indkvartering af tyske flygtninge. I årene efter krigen voksede børnetallet i Søndre bydel, og i 1948 måtte en træbarak tages i brug.

Den voldsomme vækst efter krigen

I 1957 fik Søndre Borgerskole mellemskoleklasser og skiftede navn til Søndre Borger- og Realskole. Det varede dog kun til 1960, da navnet blev Søndre skole, svarende til navnene på Østre, Vestre, og Nordre skoler, der også alle var fuldt udbyggede skoler med både grundskole- og overbygnings-klasser.

Fra 1960 voksede søndre bydel. De mange boligblokke blev bygget på Ellekonebakken, og parcel-huskvarteret Teglmarken blev udstykket, så Søndre skole måtte udvides. Først blev klassefløjene bygget, og i 1969 blev gymnastiksal, bibliotek og svømmesal taget i brug.

Antallet af elever i Viborgs skoler var stort i 1970-erne, mens det faldt i de følgende år for så at stige igen hen mod århundredets slutning. Den samme tendens ses i Søndre skoles elevtalt. Det toppede i 1975 med 1112 elever og faldt så i de følgende år og er i dag (2004) på 664.

Tekst: Svend Korup

Litteratur

Aage Bonde, red.: Søndre skole i Viborg 1916-1966. Viborg 1966.
Søndre skole 1916-1991. Udgivet af Søndre skole 1991.
Einar Poulsen: Viborg Amts Degne- og Skolehistorie. Forfatterens forlag 1957.
Årsberetninger fra Viborg kommunale skolevæsen. Trykt indtil 1985.