Traditionernes aften - Viborg Museum

Traditionernes aften

Skt. Hans aften betyder bål – store og små – mange steder i landet. At brænde bål er en del af gammel dansk bondetradition. Nogle steder i landet var det også en tradition at brænde bål Valborg Aften den 30. april, men den tradition er næsten forsvundet. Bålene skulle forhindre heksene i at hvile sig på magiske aftener. Det var altså ikke for at brænde dem af, man oprindelig tændte bål, men derimod skræmme dem væk.

I Viborg har det i mange år været skik at brænde et bål på Nørresø. I 1946 var det arrangeret af Viborg Sport ved Kærvænget. Fra Gl. Vagt marcherede politiorkestrene fra Randers og Århus til Kærvænget, hvor de underholdt og spillede til fællessangen. Mange viborgensere fulgte orkestrene undervejs, og mange mødte dem ved bålpladsen.

 

Foto: Georg Pe. Viborg Lokalhistorisk Arkiv.