Birte Bo Nielsen, Frederiksberg:

Udvalgte breve fra min oldemor, Inger Johanne Pedersen f. Sörensen, til sin datter, min mormor, Inger Marie Jensen f. Pedersen, skrevet i starten af 1900-tallet.

Foulom Mölle den 24/4 [1911]
Kjære Datter og Svigersön
Tak for Eders Brev jeg Vil nu lade Eder Vide at det gaar helt got med os jeg holder godt ud til at Malke Kvierne. jeg har Sommetider lit ont i min Venstre Arm men det gaar jo Over igjen, men nu har Vi faaet os en Karl han var Tagen og Skulde have Været Inde i Kongens Tjeneste nu den 25 men Han blev Fri, Han kom Herud Fredag Aften og blev festet og saa Möte han Iaftes i Plassen og I dag er han ude med Möllevognen.

Han Har Været Malkevogter i Vindter hos Kresten Vestergaar Ellers er han fra Kjöbenhavn og Kresten Melgaar er hans Farbroder. nu er Fader Tilpas nu Vi har faaet en Karl. nu kan Vi Sagtens Klare det naa Vi blodt kan Være Raske nu Skal i ikke give Saa let Slip Paa Möllen. jeg Lenges Efter Lille Anders jeg Savner Ham Vi har ikke Hört noget til Hvordan di Har det. du kommer Vel snart Hjem Marie du Vil Vel ikke Hjem og Holde Föselsdag Saa kan du selv Hendte din Fölselsdag Gave jeg har Kjöbt den til dig Fredag da jeg Var i Foulom jeg vilde Blive Glad Hvis at du kom. nu maa jeg Slutte mit Brev Tiden er Saa knag for mig, men Skriv nu Snart til os Igjen og Dermed Vere i Hilset mange gange fra os Alle sammen og Lev nu Vel Til Vi Ses Igjen, jeg Haaber i Snart Besöger os.

Foulum Mölle Tirsdag
Kjære Datter og Svigersön
Tak for besöget som i gjorde Hos os men Tiden gaar altid Saa Hurtig naar i er Her jeg Sönes jeg faaer for lit Lige af jer men Igaar Var jeg Ved at Plukke Solber og Idag Har jeg Söltet dem og nu har jeg en Stor Kruk Ber der staar til dig Marie og der er nu ikke saa faa Ribs og Kirseber der er Nok Til os Bege to Saa du Behöver ikke at Kjöbe nogle Ber naa du Maa Rejse Hjem Efter dem Skal du nok faa dem som du Har Brög for og saa maa du Tage Kofferton med Til at Have nogle Æg i og en Höne og saa Vil jeg Betale Reisen og saa faar du nok nogle dage fri saa Vil Vi en Tur ind til Overviskom og Til Vels men Hvis at Eders Fremmede nu ikke Kommer kom saa Sist i Maaneden for saa Bliver det Inden Höst Vi Har Vist ikke Höst för i Agust og du kan nok Være Borte Naar i har Gine Til at Störe Huset for Eder eller Til at [?] Peter saa kan Han nok onvere dig i Nogle dage I morgen Skal jeg til at Ströge og Vaske der er meget at Bestolel nu maa jeg Slute for denne gang med mange Hilsner til Eder og Hils dem som jeg Kjender og Lev nu Vel Til Vi ses Igen og Skriv til os Engang med det förste Fra din Moder

Kjære Datter og Svigersön
I kan tro at Vi Ventede efter eder i Söndags Fader Var saa Vis paa at i nok Kom Herud og jeg Havde Gemt en del Æg til Eder som i Skulde Have men maaske at i kommer Hjem til Maabroders sølvbryllop Det er den 5te November og Saa kan i faa dem Fader Har Lovet mig en Ferie naar Vi faar Pigen og i kan saa Vendte mig til Farsö I dag har Begont at Tage op af Kartoflerne nu er det jo Ved den Tid men jeg Har Været Saa Forkölet i de Siste dage i Tirsdag Laa jeg i Sengen Det Var i Hovedet og i Halsen men nu gaar det jo nok Over nu er Sören Masen jo Tagen til Infanterist og Sören i Overviskom til ArbejsTrogerne og der er jo mange Flere men I kan jo se det i Avisen fra Igaar nu Vil i nok snart Skrive Lit til os og dermed Være i Hilset fra os Alle Eders Moder Lev Vel.

Foulum Mölle Tirsdag Aften
Kjære Datter og Svigerson
Jeg Venter Efter at Höre fra Eder og Iaften Sider jeg ene Fader og Bits er til Föselsdag Henne Ved Sören [?] i aften og nu er der Stelhed jeg Vil nu Först Fortelle Eder at der Var et Stor Möde i Viborg i Lördags om et Svinslagteri og Fader var i Viborg til Möde men Han Blev Tredt af at Höre derpaa da det Havde Varet i Fire Timer gik Han ud af Salen men Vi Har ikke Hört Hvad det Blev til om det gamle Slagteri skal Köbes til et Andelsslagteri eller om der Skal Köbes et Nöt Jeg Var ogsaa i Viborg i Lördags og Fik meg til[?] og jeg Var nede Ved Jens og Nikoline nu er Lille Anders Bleven Stor og Tok og Han kan Sige Flere Ting nu er det Bleven Forbi med Jens Mikelsen og Hanssine og Jens Var i Retten Siste Torsdag og Blev Dömt til at Betale til Hans Datter det er Vist Hanssine der Har gjort det Forbi Saadan gaar Snakken imellem Folk der Var en Stor Fest i Örum i Söndags Aften og Sören Var med Han Har faaet Stor Löst til at Danse nu er det got at vi Har faaet Töver og det Bliver Bedere at Köre det Har Været Farligt Saa Skidt Som det Var Alle Steder jeg falt en dag og Slog min Ene Knæ men nu er den Snaart Kommen Sig men nu Mangler Vi Vind men det kommer jo ogsaa Nok Jeg Lengges Efter at Komme ned og Besöge Eder og nu Tenker jeg at det Bliver godt Veir nu Har Vi Nok Ende på det Haardeste af Vinteret nu Vil i nok Skrive til os og Sige os Hvorledes i Har det Saa Skal jeg nok Skrive en anden gang Igjen og nu Vere i Hilset Saa mange gange fra os Alle sammen og Lev nu Vel men Skriv nu et Lang Brev til os Fra Moder.

Foulum Mölle den 1. Marts [1912]
Kjære Dater og Svigersön
I Venter Vel Efter at Höre Fra os men Tiden gaa saa Rask og saa Bliver det altid derved med at Skrive der er Aftenskole Og Afholsmöde og der har Været Teater i Viborg siste Söndag som Andersine Var med til og saa Körte di Kloken To og saa er jeg saa Tit Ene og saa Var Biths og hans Kone og deres Lille Sön Herover i Söndags og Drikke Kafe det var Förste gang at Konen Har Været i Boen Siden hun har [?]den 8de Setember men Vores Komfur Staar Ved det Samme og Bits er nu en hel Pen Mand, Vi Var til Begravelse i gaar det Var Kresten Ditlevsen som er död han har lagt Sög Siden Höst det var en Stor Savn For dem det Var en Flink mand men der er Ingen Börn Efter Ham, Charlote i Overviskom Liger paa Sögehuset innu men Hun Kommer Vist Snart Hjem men det har Hun Sagt lenge men Hun er got Tilfres altid. I morgen Skal Fader og Tomas Til Viborg med di to Siste grise saa Har Vi ikke uden en Tilbage og den Skulde Vere med Grise men Vi Skulde Have Smaa Imorgen saa Söndag Skal der Være Tombole ned i Formöre det Glæder Sören sig til Ja det er jo noget for dem Alle sammen saa er Edvard og Ellen ogsaa med nu Har Vi jo godt Veir nu Venter jeg Efter at komme til Farsö men nu Varer det nok Heller ikke ret lenge inden i faar en Lille Pige og saa Vil i nok Lade mig det Vide men jeg Tror at i Skald Lade den Lige i Bisen og saa Lade den Lige og ikke Lukke for Ansigtet Saadan Liger Bitsses Lille Dreng Han Skal Have Frisk Loft siger Hans Moder det er saa Sandt og Henderne er Altid oven paa Dönen men Han Trives godt nu Veier han 16 p og nu er Han trei Maaneder Gammel, nu Vil jeg Slutte mit Brev for denne gang i Haab om at i er Raske og Har det godt og Skriv nu et par or til os Igjen en Kjerlig Hilsen Til Eder fra os Allesammen men först og Sist fra Eders Moder Jeg kommer med Ægene.

 

N.B. Til dette brev hører nok den forklaring, at min mormor og morfar har mistet en lille pige, som vist døde i sengen hos min mormor. Pigen døde samme dag, som hun blev født 1.2. 1911.

Indsendt af Birte Bo Nielsen