I sommeren 1932 måtte Viborg tage afsked med sit militærorkester – 3. Regiments Musikkorps. Rigsdagen havde nemlig med kort varsel afskaffet alle militærorkestre i landet. Musikere, der havde været fastansatte gennem flere år, blev sat på ventepenge og derefter sendt på pension.

Alsangstævnerne

Under den tyske besættelse begyndte folk at samles til de store Alsangstævner, som en slet skjult protest mod de tyske besættelsesstyrker. Alsangstævnerne betød, at der atter var brug for militærorkesterne. Rigsdagen besluttede i 1941 at genoprette fire af landets gamle militærorkestre, herunder 3. Regiments Musikkorps.

Gensyn for fuld musik

I Viborg havde de tyske soldater beslaglagt kasernen, og byen vrimlede med tyskere. Derfor måtte Viborgs gamle militærorkester flytte ind på kasernen i Randers.

Det var derfor et længe ventet gensyn, da militærorkesteret den 1. juli 1953 kom marcherende for fuld musik gennem byen. På hele ruten fra kasernen gennem Gravene og videre ned til Borgvold stod byens borgere og hyldede militærmusikerne. Fra vinduerne dalede blomster ned over orkesteret, mens unge piger løb ind i optoget og dekorerede musikerne med midsommerens blomster. Da optoget nåede til Borgvold, ventede et varmt bifald fra henved 8000 feststemte mennesker. I år 2000 mistede Viborg atter sit militærorkester, da det som en del af Prinsens Livregiment blev overflyttet til Skive Kaserne.

 

Billede til venstre: 3. Regiments Musikkorps vender tilbage: Militærorkestret på vej gennem byen fulgt af hundrede af glade mennesker. Stadig flere sluttede sig til, så følget voksede til flere tusinde. Billede taget: 1953.