Skulpturerne er lavet af maler, billedhugger og grafiker Henry Heerup (1907-1993).  I slutningen af trediverne blev de to skulpturere erhvervet af slagtermester Max Wørzner, som havde dem stående i sin have ved villaen på Sct. Leonisgade. Da slagtermesteren døde, solgte hans hustru, Inger Wørzner, villaen, flyttede til Vejle og forærede skulpturerne til Viborg kommune i april 1946.

Skulpturerne skulle i første omgang havet været placeret på Borgvold, men mange borgere var utilfredse, hvilket de gav til kende i læserbreve. En brevskriver mente, at de to kunstprodukter var på et kulturtrin, der lå langt under stenalderfolket og betegnede skærveslagning som værende kunst “i et betydeligt højere plan” end de to skulpturer. Derfor blev de placeret i rosenbedet ved nedgangen til latinerhaven, hvor ingen bemærkede dem på grund af tilgroning. I 1975 blev skulpturerne flyttet til deres nuværende plads bag Centralbiblioteket.

Skulpturerne kaldes i folkemunde også Nisse og Trold.

 Litteratur

Skulptur i Viborg, Gitte Fangel og Elin Bjerregaard, Viborg Centralbibliotek og Viborg Turistbureau, 1996/97.

Mindesten og Monumenter i Viborg amt, Ernst Wickstrøm, Viborg Stiftsmuseum 1986, side 215.