Thorvald Vognsen (født 1883).

Thorvald Vognsen var lærling hos tobaksfabrikant Krogh i årene 1897-1901. På disse lydklip fra 1964 fortæller han om sine unge år i Viborg.

Første del – barndommen

Det første lydklip omhandler Thorvald Vognsens barndom i Viborg.

Indledningsvist bliver der fortalt om faderens arbejde for statsbanerne i Viborg. Vi hører bl.a. om brændevinens rolle for tidens arbejdsfolk og om Vognsenfamilien, der var afholdsfolk. Thorvald Vognsens fader var en del af arbejderklassen, men alligevel Højremand. Hans højretanker blev udfordret af den voksende fagforeningsdannelse og det spirende Socialdemokrati.

Thorvald Vognsen fortæller også om barndommen på familiens lille landbrug samt sin skoletid. Her hører vi om skoleforstanderen og om kampen mellem borgerkaninerne og friskallerne – Viborgs borger- og arbejderdrenge.

Anden del – Tiden som lærling

Lydklip nummer to handler om Thorvald Vognsens oplevelser som lærling hos tobaksfabrikant Krogh.

Som 14-årig blev Thorvald i 1897 lærling hos tobaksfabrikant Krogh. I fire år arbejdede han hos Krogh, som var en arbejdsgiver, der forsøgte at tjene så meget som muligt og derfor blandt andet havde flere lærlinge end svende.

Thorvald Vognsen fortæller også om den 13 år lange strejke og kampen mod skruebrækkerne. Vi hører om arbejderpressen, arbejdsforholdene og fagforeningen.

Efter endt uddannelse som tobakssorterer fik Vognsen i 1901 sit svendebrev, som han læser højt. På grund af strejken kunne han ikke fortsætte, men blev i første omgang ferieafløser for landposten. Herefter fik han bud fra fagforeningen om at komme til Göteborg for at arbejde.

Efter Viborgtiden

Efter tiden i Viborg tog Vognsen som fortalt til Göteborg, hvor han arbejdede som tobakssorterer i en årrække. Herefter kom han til at arbejde på Sjælland hos Hirschsprungs Tobaksfabrik. Disse fortællinger er også med på interviewbåndet, som kan høres på Viborg lokalhistoriske arkiv.