Endnu mens Frans den Hellige levede modtog franciskanerordenen i 1221 pavelig anerkendelse. Gråbrødrene, som fransiskanermunkene også blev kaldt, kom til Viborg i 1235, hvor de grundlagde deres kloster. Brødrene skulle ernære sig som tiggermunke og levede derfor helt uden personlig eller fælles ejendom. De skulle nøje følge biblens ord og iklædt grå munkekutter skulle de følge i Kristi fodspor. Dragten, som også Frans af Assisi bar, var en kjole med hætte i ubleget uld.

Den mindede meget om bøndernes beklædning. Om livet havde de en hvid snor med kyskhedens, lydighedens og fattigdommens tre knuder. Gråbrødrenes kirke var i brug indtil 1812. I dag er selve kirken væk, men man kan følge murenes forløb i de klippede hække i Hans Tausens Minde. Dette anlæg rejste man i forbindelse med reformationens 300 års jubilæum efter ruinen fra den gamle kirke var blevet fjernet i 1830. Klosterkirken er uløseligt forbundet med reformationen i Danmark i 1536. Da den lille Sct. Hans kirke efterhånden ikke kunne rumme Hans Tausens tilhørere, brød viborgenserne ind i klosterkirken. Her kunne han fortsætte sine prædikener om de nye lutherske tanker.

Kirken var 41 meter lang og 6 meter bred. Mod øst afsluttedes den med en halvrund apsis. Kirkens stilformer peger på en byggeperiode omkring 1200-tallets midte eller århundredets anden halvdel. De dekorative detaljer i murværket tidsfæster muligvis kirken til 1290’erne.

På kirkens nordside lå klosterbygningerne. I begyndelsen af 1500-tallet har dette været et vidtløftigt kompleks, som omfattede bl.a. to lukkede gårde. Rester af tre bygninger er bevaret fra klostertiden. Det er imidlertid alle bygninger fra tiden op mod 1500. Dele er bygget omkring 1540 og rummer det, som efter en større restaurering i 1970’erne, nu kaldes Kongens Kammer.

Viborg Hospital blev i 1541 indrettet i brødrenes gamle kloster. Hospitalsstiftelsen skulle huse og bespise ældre og syge. Tanken bag stiftelsen er delvist videreført i de ældreboliger, der findes på stedet i dag.

Af Line Højgaard

Kilder
Viborgs Historie – Oldtid-1726. Bd. 1. Side: 106f, 208. Klosterliv i Viborg af Jesper Hjermind. I Viborg Bogen 2003. Side: 52ff. Oplev Viborg Amt – Kultur- og naturhistorisk guide. Side: 24.