Læge og stiftsfysicus
Født: 24-07-1840 — Død: 21-06-1920

P. W. Heiberg blev i 1860 student fra Metropolitanskolen i København, og han begyndte straks at studere medicin. Da krigen brød ud i 1864, blev Heiberg indkaldt til at gøre tjeneste som underlæge i hæren. Oplevelserne i hæren, hvor han gjorde tjeneste ved 1. divisions ambulance bl.a. på Dybbøl, blev afgørende for hans senere valg af kirurgi som speciale.

Efter krigen fortsatte Heiberg sine medicinske studier og blev færdig i 1867. Han fik universitets guldmedalje, men valgte alligevel en praktisk lægegerning efter at have erhvervet den medicinske doktorgrad i 1869, 29 år gammel.

Han blev praktiserende læge i Thisted. Dengang var købstadsygehusene små og dårlige, beregnet til at modtage tilskadekomne, mens større operationer kun fandt sted på de store sygehuse i København. Derfor var det epokegørende, at Heiberg gav sig af med at operere, og han blev snart kendt for sin dygtighed.

Han foretog amputationer og opererede cyster i æggestokken, som man ikke før havde kunnet fjerne, og i 1875 udførte han det første vellykkede kejsersnit med en levende moder. Men selv om Heiberg således hurtigt vandt ry som kirurg, brugte han dog det meste af sin tid som praktiserende læge, hvor han hurtigt vandt patienternes tillid.

I 1871 foretog Heiberg en studierejse til Amerika, hvor han lærte betydningen af ”at vaske sig” og brugen af de nye antiseptiske metoder, og han foretog også senere mange studierejser til udenlandske hospitaler.

I 1879 udnævntes Heiberg til overlæge ved sygehuset i Viborg, hvor han virkede de følgende 37 år. Han var tillige distriktslæge i Viborg og stiftsfysicus fra 1893 til 1915. Under hans ledelse voksede sygehuset, og ny behandlingsformer blev taget i brug. Heiberg var blandt de første, da foretog hjernekirurgi og operationer mod Basedows sygdom.

Heiberg fratrådte netop som en ny stor udvidelse blev taget i brug, og sygehuset kunne efter tidens krav deles i en kirurgisk og en medicinsk-epidemisk afdeling. Sit otium tilbragte Heiberg på sin landejendom ”Petersdal” ved Hald Sø. Han nød naturen og jagtens glæder, og han samlede sin store fuglesamling, som efter hans dø blev skænket til Viborg by og i dag kan ses på Viborg Stiftsmuseum.

Af Svend Korup.

 

Litteratur

Ringgard Lairidsen, Henning: ”Sikker på øjet, sikker på hånden”. Viborg Bogen 2007. Udgivet af Viborg Stiftsmuseum.

Viking, Bernhard: Stiftsfysikus P. W. Heiberg. I Fra Viborg Amt 1962. Årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg Amt.

Dansk Biografisk Leksikon, bind 6. København 1980.

Personarkiv på Viborg Lokalhistorisk Arkiv.