Viborgs erhvervsudvikling

Erhvervslivets forhold i Viborg har ændret sig meget fra Den anden Verdenskrig til i dag. Kaster man et blik på erhvervsfordelingen, kan man se, at omkring 1940 var erhvervene hovedsageligt koncentreret omkring service, administration, håndværk og handel, og landbruget medvirkede som en vigtig faktor. Til gengæld var det mere sparsomt med hensyn til industrivirksomheder.

Omkring år 2000 er dette billede blevet ændret væsentligt. Nu er det især serviceerhvervene og administration, der beskæftiger folk. Men også industriens bygninger fylder omkring år 2000 godt op i landskabet omkring Viborg, mens landbrugets umiddelbare betydning for byen allerede siden 1950’erne er blevet væsentligt mindre.

En lang række håndværk, som var almindeligt udbredt i periodens begyndelse, har ligeledes tabt terræn og kan i periodens slutning – hvis de er så heldige overhovedet at have overlevet udviklingen – betragtes som mindre nicher. Handelen er i løbet af perioden blevet ramt af butiksdød og har omkring år 2000 derfor også ændret karakter i forhold til 1940. På blot tres år er der altså sket en voldsom forandring af Viborgs erhvervsbillede. Historierne i dette tema koncentrerer sig om at uddybe industrierhvervets udvikling nærmere ved at fremhæve nogle af de virksomheder, der har sat sit præg på Viborg.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Arbejder ved Skottenborg 1965

Litteratur

Ersted Møller, Dan: “Den Store Plan”, i Viborgbogen 2005
Lauridsen, Henning Ringgaard: Viborgs industrihistorie 1741-1990. Viborg Leksikon. Bd. 8, 1990
Lauridsen, Henning Ringgaard & Lars Munkøe: Viborgs Historie 1940-1997, bd. 3, 1997

 

Billede til venstre: Industrien i Viborg. Bentsens Klædefabrik ca. 1920.