Undall, Laurits Chr. Von - Viborg Museum

Undall, Laurits Chr. Von

Direktør for Viborg Tugt- og Forbedringshus
Født: 17-09-1783 — Død: 27-02-1851

Laurits Chr. von Undall blev født 1785 og døde i Viborg 1861. Han blev Viborgs første æresborger, udnævnt i 1851. Han var fængselsinspektør for Viborg Tugthus samt officer, formand for Sparekassens direktion, medlem af byrådet, kammerherre og meget mere. Efter beplantningen af en udstykning mellem Kirkebækvej og Skivevej, som kommunen havde erhvervet, fik den kommunale skov sit navn “Undallslund” efter ham.

Undall blev som 20-årig sekondløjtnant, men udtrådte i 1811 af aktiv tjeneste for at blive overopsynsmand ved Viborg Tugt- og Forbedringshus, hvor han blev inspektør i 1813 og i 1850 direktør. Han fik i 1813 kaptajnsrang og blev først afskediget fra militæret 1841 med titlen generalkrigskommissær.

Han var formand for Sparekassens direktion og i mange år et aktivt medlem af Viborg kommunalbestyrelse, og han hædredes i 1851 med udnævnelsen til byens første æresborger.

I 1853 blev han kammerherre. Efter beplantningen af en udstykning mellem Kirkebækvej og Skivevej, som kommunen havde erhvervet, fik den kommunale skov sit navn ”Undallslund” efter ham.

Af Svend Korup

Litteratur

Viborg Stiftstidende 1861, nr. 38.

C.F.Bricka: Dansk Biografisk Leksikon, bd. XVIII, 1904.