Landmand, landmåler
Asmildkloster, Viborg
Født: 13-12-1825 — Død: 11-01-1901

Gottlieb Bruun blev født på Asmildkloster som søn af Peter Daniel Bruun. I 1848 overtog han bestyrelsen af sin fars ejendom, hovedgården Asmild Kloster, som han blev ejer af i 1864. Han giftede sig den 20. april 1855 med frøken Buchwaldt, datter af en grosserer i København.

Gottlieb Bruun var meget interesseret i samfundets anliggender, og han varetog livet igennem en lang række tillidshverv. Han var formand for Asmild-Tapdrup sogneråd, tiende- og landvæsenskommissær, amtsrådsmedlem og med mere.

I 1866 var Gottlieb Bruun medstifter af Det Danske Hedeselskab, han var medlem af bestyrelsen og formand for repræsentantskabet. Han var levende historisk interesseret, var med ved stiftelsen af Viborg Stiftsmuseum, og da Viborg Domkirke blev ombygget, blev han formand for en kommission til værn for de historiske mindesmærker.

I 1875 blev han udnævnt til etatsråd, og han var ligeledes Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

 

Af Svend Korup.

Litteratur

Daniel Bruun: Slægt- og barndomsminder fra Viborg-egnen, 1925.

Hans H. Worsøe: Træk af Bruunshåbs historie. I Fra Viborg Amt 1972, s.122-140.

Dansk Biografisk Leksikon, bind 2, 1979.