Salonen på Borgvold ligger på det lille næs i Nørresø “Salonhalvøen”. Den første salonbygning blev opført i 1867 og havde foruden dansesal også restauration. Bygningen blev tegnet af arkitekt Julius Tholle.

Initiativtagerne til opførelsen var “Viborg Danse-Salon Selskab”, stiftet i 1847, med det klare formål at spille op til dans og fornøjelse, og den levede op til sit formål i de næste 90 år. De første 20 år havde selskabet sin, oprindeligt åbne, pavillon stående i Asmild Klosters yderhave ned mod søen. Da den forfaldt og blev helt ødelagt af tyskerne under krigen i 1864, blev den nye Salon ved Borgvold bygget. Den gamle salonbygning brændte under den tyske besættelse i 1943, hvor den blev brugt til indkvartering af tyske soldater, men i 1956 blev Salonen genopført i ny skikkelse.