Sidevej til Koldingvej. Områdets veje har navn efter skovmiljøet.