Søndersø er den sydligste af viborgsøerne, der ligger midt i Viborg by. Søen ejes af Viborg Kommune.

Søndersø har et areal på 151 ha. Den er 2,2 km lang og 0,9 km bred på det bredeste sted. Søndersø modtager vand fra Nørresø via underføringen ved Hans Tausens Alle, og den har afløb via Mølleå til Nørreåen og herfra videre til Gudenåen Å. Søndersøs vandspejlskote ligger ca. 11,1 m, og bunden skråner regelmæssigt ned til ca. 6,5 meters dybde.

Søens vestlige bred er præget af tæt bebyggelse, mens den østlige side er præget af forskelligartede grønne områder og institutioner samt Asmild Kirke. Der er et stisystem langs med søbredden, som gør det muligt at gå hele vejen omkring søen, dog skal man ved den sydlige del ud på de omkringliggende veje. Der er 5,7 km rundt om Søndersø.

Læs mere om viborgsøerne her.