Fadet er tomt - Viborg Museum

Fadet er tomt

Julen er ovre og grøden er spist. Hvem mon spiste grøden? Nissedrengen, katten, eller rotten? Fra sangen ”På loftet sidder nissen med sin julegrød”, ved vi, at rotterne ikke får nogen grød. Så mon ikke nissedrengen og katten er temmelig mætte.

Skikken med at sætte grød til nissen er meget gammel. Jævne bondefolk i 1500-årene troede, at nissen spiste grød, dryppet med smør. Det ved vi fra beretninger fra sognepræster. Uheld på gårdene blev forklaret med, at nissen ikke følte sig godt behandlet. Så grøden med smørklatten var meget vigtig for velstanden på gården.

Billedet kan være taget i et Viborg-hjem i slutningen af fyrrerne af folkebladets daværende freelance-fotograf Georg Pe.

Foto: Viborg Lokalhistorisk Arkiv.