Bogtrykker

Født: 24-02-1847 — Død: 03-08-1915

Den 30. oktober 1877 annoncerede 30-årige F. V. Backhausen i Viborg Stiftstidende, at han åbnede et nyt Bog- og stentrykkeri i byen. De fem forløbne år havde han sammen med en af sine brødre virket i Århus, og inden da drev han et trykkeri i Holstebro, hvor han også udgav Holstebro Folkeblad.

Backhausens var søn af en anset bogtrykker, og hans brødre blev ligeledes bogtrykkere. I Viborg startede Backhausens Bogtrykkeri i det små i Gravene, men voksede sig hurtigt til en stor forretning. Han var en dygtig fagmand og specialiserede sig i fremstilling af skemaer til embedskontorer og lignende, hvilket til tider gav en vis indtjening.

Men også bøger, pjecer, programmer og mere almindelige tryksager blev fremstillet i bogtrykkeriet. I 1882 flyttede Backhausen sit bogtrykkeri til større forhold i Sct. Mathias Gade 34, hvor der også blev installeret nye maskiner. Nu havde han byens største bogtrykkeri.

Efter sin død i 1915 blev den afholdte bogtrykkers virksomhed drevet videre, og i 1944 blev den solgt til A/S Viborg Stiftstidende. Backhausen var i øvrigt en vellidt mand i Viborg, men han påtog sig stort set ikke offentlige hverv udover rollen som kirkeværge.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

 

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv

Billede til venstre: Backhausen og Pjevs